ഹാദിയ റിവൈവൽ 2020

ഹാദിയ റിവൈവൽ 2020 കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മനസ്സ് ഇതുവരെയും അതിൽ നിന്നും മുക്‌തമായൊയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു ക്യാമ്പ് വളരെ നന്നായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു അൽഹംദുലില്ലാഹ് .എന്നാൽ ഇതിന്റെയെല്ലാം രൂപരേഖ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ICF ലെ മെമ്പേഴ്സിനെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകൂല്ല. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഹാദിയസഹോദരിമാരുടെ മനസ്സുകളെ അഗാധമായി സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രൂപുകളിൽ വരുന്നു വോയ്‌സിൽ നിന്നും മെസ്സേജിൽ നിന്നും മനസിലാക്കുന്നു. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന (കളിയും കാര്യവും) നിറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പ് തീർച്ചയായും ഹാദിയിലേക്ക് ഇനിയും സഹോദരിമാരെ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ICF ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാമിതുവരെ നടത്തിപോന്ന പരിപാടികളിലെല്ലാം തന്നെ സദസ്സിന്റെ അച്ചടക്കം കണ്ടു വിശിഷ്ട അതിഥികൾ പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാന്സറിനെതിരെയുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന അന്യ മതസ്ഥർ പോലും ആ സദസ്സിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന ഹാദിയ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കു തന്ന സപ്പോർട്ട് :ഡിജിറ്റൽ (മൈക്ക്, പവർ പോയിന്റ് ), സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർഡർ ആക്കിത്തന്നതും, കുട്ടികളെ നോക്കിത്തന്നതും ക്യാമ്പ്‌ നടത്താൻ വളരെ സുഗമമായി എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ഈ സംഘടന ഒരത്ഭുതമാണ്. ഓരോ പരിപാടിയും അച്ചടക്കത്തോടും അങ്ങേയറ്റം ഭംഗിയായി നടത്താൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഞ ങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനേ കഴിയു. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും സമാധാനവും ബർകതും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ.

സിത്താര ഷിബു
ഗുബ്ര ക്ലാസ്സ് റൂം ഉമൈറ
ഒമാൻ

CategoriesUncategorized

2 Replies to “ഹാദിയ റിവൈവൽ 2020”

Comments are closed.